Væreringene utfører det praktiske avlsarbeidet ute i felten. Regelverket for væreringene forteller mer om formål, organisering og oppgaver.

Regler for væreringer  (Omarbeidet 21.08.2023)

Detaljert regelverk for væreringene/avlsbesetningene  (Oppdatert 04.09.2023)

Seminværer som ikke gir granskingstilskudd for sønnene (negativlista):