Banner Banner Banner Banner

Sekretariat

Norsk Sau og Geit har mellom 15 og 20 personer som jobber enten i hel stilling eller delttidsstilling. De fleste har sin faste arbeidsplass ved lagskontoret i Moerveien 2A i Ås kommune i Akershus, mens noen få har kontor tilknyttet sitt arbeid andre steder i landet.

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70