Hver høst arrangerer NSG seminkurs slik at alle produsenter skal få mulighet til å inseminere sine egne sauer. Du må være minst 16 år for å gå kurs.

Kurset er et dagskurs over ca 6 timer, med en teoretisk og en praktisk del. Tidspunkt er ca kl. 9-16. Undervisningen gjøres av våre faste instruktører som alle er veterinærer. Etter kurset må du sende søknad til Mattilsynet for å få endelig godkjenning for inseminering i egen flokk.

Inseminering er et veldig viktig avlstiltak, som tillater oss å tilføre nye gener til flokken uten å risikere smitteoverføring, samt at man kan bruke gener fra værer over hele landet. For noen raser importerer vi også sæd fra utlandet. 

Under ser du oversikten over seminkursene på sau høsten 2022. Eksakt tid og sted for kurset får du beskjed om etter påmelding.

Dersom det er lokallag som ønsker å arrangere seminkurs i et område som ikke står oppført på listen under så ta kontakt med oss på e-post: semin@nsg.no
For å arrangere ekstra lokale seminkurs trenger vi minst 6 deltagere fra forskjellige bruk. 

Ved påmelding trenger vi følgende info:

  • Produsentnummer (10 siffer)
  • Navn
  • Postadressen
  • Telefon/mobil
  •  E-postadresse

Kurskostnader: 

  • Kursavgift kr 1750 som inkluderer kurshefte og enkel servering.
  • Ved flere deltagere fra samme bruk betaler deltaker nr to kr 850.
  • Har du gått kurs før og ønsker du å repetere, koster dette kr 350.
  • Koffert med inseminasjonsutstyr koster kr 1008.

Alle priser er eks mva.

Påmeldingssjemaet finner du nedert i denne artikkelen.

Påmeldingsfristen er 20. september. Vi tar i mot etteranmeldinger!

Dato Sted "NSG-fylke"
05.10.2022 Nortura Forus Rogaland
06.10.2022 Vinterlandbruksskulen i Suldal Rogaland
18.10.2022 Voss Videregåande Skole Hordaland
18.10.2022 Nortura Gol Buskerud
20.10.2022 Nortura Førde Sogn og Fjordane
21.10.2022 Nortura Rudshøgda Hedmark
22.10.2022 Alta Finnmark
27.10.2022 Mære Landbruksskole Nord-Trøndelag
27.10.2022 Nortura Bjerka Nordland
28.10.2022 Øya Videregående Skole Sør-Trøndelag

Seminkurs sau 2022 - påmelding

- Pris deltaker 1
 
- Pris deltaker 2