Banner Banner Banner Banner

Aktivitetskalender

  Juli 2020
Ma Ti On To Fr
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
 • Ullinnsamling i Breim.

  10.05.2017 | Skrevet av Vidar Sandal

  Det vert ullinsamling i Breim måndag 15.05 kl 17.30-18.30 ved Breimshallen.

  Les mer

 • Fylket si største værlamkåring.

  23.01.2017 | Skrevet av Vidar Sandal

  Fylket si største værlamkåring var også i år arrangert i Breim. Breim Sau og Geit i lag med Gloppen. 24 sauehaldarar fekk kåra122 lam og i tillegg 9 lam på dispensasjon. 18 lam vart vraka. Deltakinga var ny rekord for arrangementet som var inne i ridehallen på fjordhestgarden. Bra deltaking frå publikum sjølv med storhendinga Open gard helga før.

   

  Les mer

 • Årsmøte i Breim Sau og Geit.

  16.01.2017 | Skrevet av Vidar Sandal

  NorskFjordhestgard måndag 30. Januar 2017 kl. 20.00.

  Årsmelding og Sakliste

  Sakliste:

  1. Val av møteleiar.

  2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

  3. Val av skrivar og 2 personar i tillegg til møteleiar å skrive under møteprotokoll.

  4. Årsmelding.

  5. Rekneskap.

  6. Arbeidsplan.

  7. Fagleg innlegg.

  8. Jordbrukstingingar 2017.

  9. Val. Styre, Revisor, Valnemnd.

   

  Val av 2 utsendingar til fylkesårmøtet og vara.

  Eventuelle saker som ein ønskjer å ta opp på årsmøte, må vere styre i hende seinast 26. Januar.

  Tiliitsvalde som seier frå seg gjennval må gje melding til valnemnda ved Reidar Sandal reidarsandal@gmail.com innan onsdag 25.Januar.

  Styret.

   

  Les mer

 • Innbyding til ope møte om den nye jordbruksmeldinga

  08.01.2017 | Skrevet av Jonny Lofnes

  Blir det endring og utvikling …………. eller vil endring og avvikling vere ein meir reell tittel sett med vestlandsauge?

  Les mer

 • Presseklipp siste åra i Breim Sau og Geit

  11.12.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

  Her kan du sjå mange av aktivitetane som har blitt gjennomført i Breim Sau og Geit gjennom 4 siste åra.

  Takkar samtidig Gloppen Sau og Geit ved Kjell Mardal for mykje godt samarbeid.

   

   

   

  Les mer

 • Suksess for Open Gard.

  06.12.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

   

  Open Gard vart gjennomført på Norsk Fjordhestgard laurdag 1.Oktober. Breim Sau og Geit arrangerte i lag med Breim Bondelag, Norsk Fjordhestgard og Breim Bygdekvinnelag. Noko intens planlegging siste 40 dagane i forkant gav ein spire for rammene til ein god marknadsdag på fjordhestgarden. Engasjerte organisasjonar som jobba godt i lag med sine fagfelt. Breim Sau og Geit hadde ansvar for å rigge bingane i ridehallen for husdyra. Stille med sauer, kje og gjennomføre saueklipping og gjetarhundoppvisning for demonstrasjon. Sau og geit deltok iden generelle planlegginga og hadde hovedansvar for mediaprofileringa. God mediaomtale i forkant og etterkant av dagen gav resultat. kring 500 gjester møtte fram. Det var triveleg med kalvemønstring, hopping i høyet, mange ulike husdyrslag, riding med hest og vogn, maskinutstilling, ulike salsboder, partering av 2 lam på låvebrua og middag på låven.

  Les mer

 • Værlamkåring på Norsk Fjordhestgard Laurdag 8. Oktober.

  04.10.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

  Laurdag 8.oktober frå kl. 09.00-16.00 vert det kåring av værlam på Norsk Fjordhestgard på Breim.

  Ta med familie og venner og bruk dagen på fjordhestgarden.

  Aktivitetat for små og store, samtidig som du kan kjøpe deg middag på låven.


  Breim og Gloppen Sau og Geit arrangerar laurdag fylket si største kåring av værlam. Storhendinga går føre seg på Fjordhestgarden på Breim. Her vert samla sauer frå heile Gloppen. For 2 år sidan stilte 132 lam og vi håpar på tilsvarande i år. Vi gjentek suksessen og siktar mot ein triveleg familiedag inne i ridehallen på Norsk Fjordhestgard.

  Det vert aktivitetar for både store og små. Natursti for ungane og tippekonkurranse på vekta av storværen frå Bø. Fin premiering og muleg for ungane å ri på hest. Det vert kaffiservering og noko å bite i nede i hallen.

  Nytt dagen på fjordhestgarden og muleg å få seg betasupa eller pølse på låven frå kl.12-14. Vel møtt til ein triveleg dag på Breim.

  Slik som dei par siste åra vert det felles kåringssjå for Gloppen på Fjordhestgarden. Meld på lam og møt opp med heile familien!

  Det er nokre endringar av reglane frå i fjor:

  • Seinast dagen før kåring må alle opplysningane vere korrekt registrerte i sauekontrollen, også haustvekt og haustvektdato.
  • For NKS-lam er O-indekskravet heva frå 110 til 115.
  • Ta turen inn om NSG og les dei nye reglane som er innførte i 2016 : http://www.nsg.no/sau/karingsreglene-for-sau-2016-article11124-494.html
  •  

  Hugs påmelding til Ove Sørestrand, 6947 Lavik tlf:577 06 170 ove.sorestrand@tine.no seinast 2 dagar før sjået

  Breim og Gloppen Sau og Geit.

  Les mer

 • Ullinnsamling i Breim fredag 13. Mai.

  05.05.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

  Det vert innsamling av ull i Breim Fredag 13. Mai kl. 17.30- 18.30.
  Oppmøte vert ved Breimshallen.
   
   

  Les mer

 • Triveleg fjøsmøte i Gloppen.

  18.03.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

  Gloppen i lag med Breim Sau og Geit arrangerte fjømøte hos Frode Fjellestad i Fjellbygda torsdag kveld. Mange sauebønder og andre interesserte tok turen til Fjellbygda, kor gardbukaren viste dei 42 frammøtte det nye fjøsbygget sitt. Fjøsen er tilbygg til eksisterande bygning.

   

   

   

  Les mer

 • Sikre inntekta til geitbonden framover.

  20.02.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

  Breim Sau og Geit meinar at dei 285 gjenverande geitmjølksprodusentane i Norge må sikrast ein tryggare leveveg i næringa.

  Bonden som produserar geitmjølka må eige mjølkekvoten sin.

  Leige av mjølkekvote tappar geitmjølksprodusentane for mykje økonomisk.

  Laget har sterke meiningar om at det må bli ei avvikling på utleige av geitmjølkskvote.

  Den som produserar kvoten skal framover eige kvoten.

  Den som produserar kvoten må innan ei overgangstid på 5 år få overført/kjøpt kvoten som vert leigd i dag.

  I 2015 var 20,4 % av total disponibel geitemjølkkvote på 21.914.991 liter leigd.

  Det er meiningslaust at geitmjølkskvote vert vekkleigd for både 2 kr. og gjerne meir pr. liter.

  Kvotesal av det som er historisk frå staten må styrast innan fornuftige prisrammer.

  Det må gjevast ein tidsfrist til dei som leiger ut på maksimum 5 år slik at dei som vurderar å starte produksjon sjølve skal kunne det.

  Det kan ikkje vere slik at dei som ikkje ynskjer å produsere sjølve skal tappe økonomien til dei som har invistert millionar av kroner for å produsere geitmjølk inn i framtida.

  Det må innførast eit maks kvotetak på 200 000 for geitmjølk slik at vi opprettheld dei 285 eksisterande produsentane som no er att i Norge.

  Les mer

 
Breim Sau og Geit
Org. nr.:
Leiar: Vidar Sandal
Postadresse 6826 Byrkjelo
Kontakt Tlf.: (+47)94831201