Banner Banner Banner Banner

Aktivitetskalender

  Juli 2020
Ma Ti On To Fr
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
 • Kjøt frå ung geit må verdsetjast.

  20.02.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

  Geitnæringa må få betre pris for produksjon av kjøt av eldre kje og unggeiter.

  Det vert i dag avliva for mykje nyfødde kje. Grunnen til dette er at det ikkje løner seg økonomisk. Dette er meiningslaust når ein kan produsere ei kvalitetsvare som er etterspurd i marknaden.

  Utfordringa er at det i dag ikkje vert prioritert av slakterinæringa og dei som set kjøtprisen på kje og unggeit. Det er etisk dårleg å ikkje fore fram desse dyra til ei smakfull og sunn råvare.

  Derom ein forar fram kjea og slepper dei på friskt fjellbeite til fram mot September vert desse dyra klasifisert som geit med ein kjøtpris frå 50 øre til 5-6 kroner kiloen. Dette er vel det som næringa verkeleg kan kalle mangel på etikk!

  Næringa krev at noko alvorleg må gjerast med klasifiseringsregelverk og prissetjing av ung geit.

  Vi meinar at det må innførast ordningar som gjer at dette kjøtslaget vert økonomisk forsvarleg å produsere til marknaden.

  Slaktetilskot på 500 kroner og betre pris og klasifisering tilpassa denne dyrearta, vil vere grep som er naudsynte for å få fram dette kjøtslaget.

  Med slaktevekter i September på kring 15 kilo er dette gode slakt for unge geiter og må prisast slik at det vert fora fram av geitebøndene for ein aukande marknad.

  Les mer

 • Fellingsvederlag for rev og mink i Gloppen Kommune.

  20.02.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

  Breim Sau og Geit ynskjer å delta i å regulere bestanden på rev og mink i Gloppen. Vi har opplevd periodar kor bestanden av rev har vorte alt for høg.

  Dette har ført til matmangel,smittepress og eit større antal tapte lam på beite tidleg på våren.

  Breim Sau og Geit bidrog til at Gloppen Kommune såg at det var naudsynt å stimulere til å regulere viltbestanden i kommunen vår.

  Dermed løyvde Gloppen Kommune årleg kroner 10 000 til fellingsvederlag for dei som deltek i å ta ut rev når bestanden vart kraftig aukande.

  Breim Sau og Geit har utnemnd Stian Hjelle som vår kontollør i Breim. Han skal motta meldig og godkjenne felt rev og mink i Breim.

  Jakt på rev startar 15. Juli og vi oppmodar jegerar til å nytte den siste perioden fram mot 15. April til å ta ut rev i dei områda kor det er mykje rev.

  Les mer

 • Tillitsvalde i lokallag: Breim Sau og Geit valde på årsmøtet 28. Januar 2016:

  19.02.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

  Verv

  Namn

  Adresse

  Postnr.

  Poststad

  Telefon

  Mobiltelefon

  E-post

  Leiar

   

  Vidar Sandal

  Egge

  6826 Byrkjelo

  94831201

  vidar.sandal@enivest.net

  Nestleiar

   

  Atle Løvland

  Kandal

  6823 Sandane

  47244135

   

  Kasserar

   

  Atle Støyva

  Støyva

  6826 Byrkjelo

  91558462

  atle-sto@online.no

  Sekretær

   

  Atle Støyva

  Støyva

  6826 Byrkjelo

  99299571

  atle-sto@online.no

  Styremedlem

   

  Jonfinn Bø

  6827 Breim

  48113767

   

  Styremedlem

   

  Asle Johnny Flølo

  Flølo

  6827 Breim

  99274523

  asle_j_f@hotmail.com

  Styremedlem

   

  Jørn Arne Vanberg

  Kandal

  6823 Sandane

  97115820

  jornarnevanberg@hotmail.com

  Gjetarhund­kontakt

  Janne Håheim

  Flølo

  6827 Breim

  91802425

  janne.haheim@gmail.com

  Valkomité

  Leiar

   

  Reidar Sandal

  Sandal

  6826 Byrkjelo

  97977658

  reidarsandal@gmail.com

  Nestleiar

   

  Unni Øen

  Flølo

  6827 Breim

  99157213

   

  Årsmøteutsending

   

   

  Vidar Sandal

  Egge

  6827 Byrkjelo

  94831201

  vidar.sandal@enivest.net

  Vara

   

  Atle Løvland

  Kandal

  6823 Sandane

  47244135

  ester@gloppen.net

  Les mer

 • Jordbrukstingingar 2016.

  02.02.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

  Innspel frå Breim Sau og Geit.

   

  Breim Sau og Geit diskuterte i styremøte samt under lokallagsårsmøtet den 28.01.

  Laget var einig i utvala sine utgreingar og la vekt på følgande punkt:

  Laget har sterke meiningar om at det må bli ei avvikling på utleige av geitmjølkskvote.

  Den som produserar kvoten skal framover eige kvoten.

  Den som produserar kvoten må innan ei overgangstid på 5 år få overført/kjøpt kvoten som vert leigd i dag.

  Det er meiningslaust at geitmjølkskvote vert vekkleigd for både 2 kr. og gjerne meir pr. liter.

  Kvotesal av det som er historisk frå staten må styrast innan fornuftige prisrammer.

  Det må gjevast ein tidsfrist til dei som leiger ut på maksimum 5 år slik at dei som vurderar å starte produksjon sjølve skal kunne det.

  Det kan ikkje vere slik at dei som ikkje ynskjer å produsere sjølve skal tappe økonomien til dei som har invistert millionar av kroner for å produsere geitmjølk inn i framtida.

  Det må innførast eit maks kvotetak på 200 000 for geitmjølk slik at vi opprettheld dei 285 eksisterande produsentane som no er att i Norge.

  Viktig å få ein vesentleg auka økonomi til dei 100 første vinterfora sauene, både innan husdyrtilskot og utmarksbeitetilskot.

  Geita må styrkast økonomisk for dei første 125 mjølkegeitene.

  Må oppnå ein vesentleg auke i avløysartilskot.

  Det må bevilgast friske midlar slik at sanneringa av ammegeitsflokkane vert følgd opp og smittesikra.

  Slaktetilskotet på kje må verte auka til 500 kroner pr. slakt, slik at det vert oppnådd ein viss økonomi for oppdrett av kjekjøt. Her må det kome gode nok økonomiske grunnar til slik at vi unngår så mykje avliving av nyfødde kje som vi har i dag og samtidig produsere eit fantastisk produkt til forbrukar.Slaktegrensa kan gjerne aukast til 4.5 kg.

  Les mer

 • Ullinnsamling i Breim.

  31.01.2016 | Skrevet av Jonny Lofnes

  Det vert ullinnsamling for heile Breim inkludert Kandal onsdag 03. februar kl. 16.30-18.00. Oppmøte ved Breimshallen. Mvh. Breim Sau og geit.

  Les mer

 • Geitmjølk mot allergi?

  22.01.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

  Mange har ulike allergiar og toler dårleg ein del typar mjølkeprodukt. Nokre erfarer at om dei ikkje toler kumjølk av ulike årsaker, så er geitmjølk eit godt alternativ for mange av desse.

  Geitmjølka har siste åra fått ein mykje mildare og rundare smak som fell betre i smak for forbrukar. Geitmjølk vert tappa på mindre kartongar og er muleg å skaffe i butikk.

  Ei større gruppe har ulike mage og tarmutfordringar og nokre gjer seg erfaringar om ulike typar mindre bearbeidde landbruksprodukt som dei toler betre enn andre. Breim Sau og Geit ynskjer å invitere alle interesserte til ein fagdel under årsmøtet vårt komande torsdag på Norsk Fjordhestgard.

  Fagdelen startar 1 time etter årmøtestart og vert open for alle med interesse for ulike matprodukt ein gjerne toler betre om ein har utfordring med t.d. mjølkeallergi.

  Vi har fått Crister Hamre til å fortelje oss litt om kva han meiner er årsaka til at enkelte er følsomme for ein del typar matprodukt. Han driv eige selskap med omsetjing av økologiske og mindre bearbeidde matvarer og har sterke meiningar om kva som skal til for at dei som er sensitive skal få ein betre kvardag med inntak av matvarer.

  Eit av spørsmåla er om vi vil få svar på om geitmjølk er betre å fordøye for enkelte enn kumjølk.

  Møt opp på Norsk Fjordhestgard på torsdag 28. Januar kl. 21.00 og få ny kunnskap og sterke meiningar om folkehelse og mat.

   

   

  .

   

  Vel møtt.

  Breim Sau og Geit.

  Les mer

 • «Sporstoffmøte» ONSDAG 20. JANUAR, BORGJA, ÅLHUS

  13.01.2016 | Skrevet av Jonny Lofnes

  Jølster Sau og Geit og veterinær i Jølster, Karin Johnsen, inviterer sauebøndene i Førde, Gloppen, Jølster, Sogndal og Leikanger til «Sporstoffmøte»

  Les mer

 • Årsmøte i Breim Sau og Geit.

  11.01.2016 | Skrevet av Jonny Lofnes

  Norsk Fjordhestgard torsdag 28. Januar 2015 kl. 20.00.

  Les mer

 • Årsmøte i Breim Sau og Geit torsdag 28. Januar

  10.01.2016 | Skrevet av Vidar Sandal

  Det vert halde årsmøte i Breim Sau og Geit torsdag 28. Januar kl. 20.00 på Norsk Fjordhestgard. Vi kjem tilbake med sakliste og årsmelding. Vi håpar flest muleg set av denne kvelden.

  Les mer

 • Største kåringa i fylket.

  27.10.2015 | Skrevet av Vidar Sandal

  Fylket si største værlamkåring vart arrangert laurdag 3. Oktober på Norsk Fjordhestgard. Breim Sau og Geit arrangerte i lag med Gloppen Sau og Geit og kåra denne dagen 125 værlam. 4 av desse var på dispensasjon.

  Det var ein triveleg dag kor sauenæringa frå heile Gloppen Kommune var samla. Det var mykje publikum og god stemning inne i ridehallen.

  Kåringa starta kl. 09.00 nede i ridehallen og heile 148 lam var påmelde.

  Vi hadde ulike aktivitetar for familien denne dagen med natursti, ulike konkurransar, riding, gjetarhund, og middag i kafeen frå kl. 11-14.

  Småfenæringa treng slike faglege og sosiale møteplassar for utvikling og trivsel i næringa.

  Spælklassa var Kristian Mardal best med 159 poeng og Svein helge Hovstad med same poengsum på 2. Bø Fellesfjøs tok 3.plassen med 158 poeng.

  NKS klassa vart vunnen av Rolv Roger Mykland med 178 poeng, Kristian Mardal på andre med 176 og Rune Gimmestad på 3. med 173 poeng. Beste breimning på 15.plass med 165 poeng.

  Beste Pels fekk Mardal Samdrift med Anders A Flølo på 2. og 3. plass.

  Sjeviot vann Anders A Flølo med 157 poeng.

   

  Rase                  Ikke vurdert -Kåra -Kåra disp -Vraka -Sum

  NKS                       7               98          0              5        110

  Spæl (kvit)             3                15          0             3          21

  Sjeviot                    0                 1          0              2            3

  Pelssau                  0                 0          3              0            3

  Farga spæl             1                 1           0             0            2

  Blæset                     0                6           0              2           8

  NorX                        0                0           1              0           1

  Totalt                      11            121           4            12       148

   

  Les mer

 
Breim Sau og Geit
Org. nr.:
Leiar: Vidar Sandal
Postadresse 6826 Byrkjelo
Kontakt Tlf.: (+47)94831201