Kåringsreglene gjennomgås hvert eneste år. I år er det noen endringer du bør være kjent med.

Viktige endringer i 2014:

  • Eier av lam som stilles til kåring må være medlem av NSG
  • Værlammet som skal stilles til kåring må være registert i Sauekontrollen seinest dagen før kåringsdagen med korrekte opplysninger om ørenr, rase, kjønn, fødselsdato, mor (ørenr og rase), far (kåringsnr eller ørenr og rase), høstvekt og høstveiedato
  • NKS-lam: O-indekskravet heves fra 110 til 115

Kåringsregelverket for 2014 er nå under utarbeiding for alle raser.