Gjetarhundnemda

Nemnda er sett saman av leiarane i dei ulike laga, og eit styremedlem frå SFSG (leiar for nemnda).  • Sunnfjord og Ytre Sogn GjetarhundlagRoger Løvik, Brekka 32, 6983 Kvammen mobil: 959 35 589, e-post: rog-bu@online.no

  • Indre Sogn Gjetarhundlag:  Erlend Fet, Bruheim 220 6873 Marifjøra, mobil: 976 89 998, e-post: erlendfeet@hotmail.com

  • SFSG: Odd-Jarle Øvreås , Dalsfjordvegen 2505, 6982 Holmedal, tlf. 48156495,  epost: odd-jar@online.no