Nemnda er sett saman av leiarane i dei ulike laga, og eit styremedlem frå SFSG (leiar for nemnda).

  • SFSG: Roger Løvik, Brekka 32, 6983 Kvammen, mobil: 959 35 589, e-post: rog-bu@online.no