Stryn Sau og Geit                                                                                                           Stryn, 08.01.13.

v/Margrethe Garlid

6783 Stryn

 

FORSLAG TIL NYE REGLAR FOR UTTAK TIL NM I BRUK AV GJETARHUND.

Gjetarhundnemnda i Stryn Sau og Geit har i møte 08.01.13 diskutert og kome fram til forslag til nye reglar for uttak til NM i bruk av gjetarhund.

Dei to beste distriktsprøvene, dei to beste landsprøvene samt Fylkesmeisterskapen skal telje i uttaket til NM for deltakarar frå Sogn og Fjordane.

Fylkesmeisterskapet vil vere avgjerande ved lik poengsum.

Poengsummen som blir oppnådd på den enkelte prøven, skal telje etter same poengfordeling som i norgesserien:

 1. plass 50 poeng                              9. plass 28 poeng

 2. plass  46 poeng                             10.plass 26 poeng

 3. plass 43 poeng                              11.plass 24 poeng

 4. plass 40 poeng                              12 plass 22 poeng

 5. plass 37 poeng                              13 plass 20 poeng

 6. plass 34 poeng                              14 plass 18 poeng

 7. plass 32 poeng                              15 plass 16 poeng

 8. plass 30 poeng                              16 plass 15 poeng  osv….

Hund og førar som deltek på landslaget, er automatisk kvalifisert.

 

 

Stryn Sau og Geit

gjetarhundnemnda

Margrethe Garlid