Sogn og Fjordane                                                                                                 6.april.2012

Sau og Geit

Gjetarhundnemda

 

 REGLAR FOR UTTAK TIL NM I BRUK AV GJETARHUND

 

Frå 01.02.2012 er det desse uttaksreglane som skal gjelde til anna blir bestemt.

 Norgesserien ( fire prøvar) og fylkesmeisterskapet er uttaksprøvar til NM . Av desse er tre teljande.

Status norgesseriepoeng etter fire prøvar + fylkesmeistarskap etter følgjande poengberekning:

 

1.plass   25 poeng                   8.plass   6poeng

2.plass   20poeng                    9.plass   5poeng

3.plass   15poeng                   10.plass   4poeng

4.plass   10poeng                    11.plass   3poeng

5.plass    9poeng                     12.plass    2poeng

6.plass    8poeng                     13.plass   1poeng

7.plass    7poeng

 

Deltek ein på alle fem prøvane stryk ein dei to dårlegaste .

Fylkesmeistaren er IKKJE automatisk kvalifisert.

Hund og førar som deltek på landslaget er automatisk kvalifisert.

 

For gjetarhundnemda      

Kurt Magne Fardal