Betaler du kontingent er du med på å støtte arbeidet for gjetarhunden i region Nordfjord. Vi tar sikte på kurs, treninger, prøver og annet sosiale treff med tema gjetarhund i arbeid for småfebønder!

Bli med da vel!