Prøva startar kl 10:30 og dommar gjennomgang 10:15.

Betal startavgift til kontonr : 3705.24.87952 

Kr :250 , merk betaling med startavgift Olden .

Dommar : Odd Bjarne Bjørdal 

 

Det blir kiosk med pølser og div Anna godt ! 

 

Ta turen til Olden !!