Først vil vi ha ein avdeling der Johannes Nedrebø frå Nortura tek føre seg lammeoppdrett og økonomi i levering av sommarlam og litt om den nye sauekontrollen m.m.

Sakliste for årsmøtet:

  1. Val av møteleiar, referent og to til å skrive under møteboka
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Årsmelding
  4. Rekneskap
  5. Val
  6. Lammehotell i Gloppen?
  7. Arbeidsplan for 2015
  8. Innkomne saker og eventuelt

Det vert servering.                Velkomne til årsmøtet!

Årsmelding for 2014 kan du sjå ved å trykkje her

Styret og tillitsvalde i arbeidsåret 2014:

Leiar:         Kjell Mardal

Nestleiar:   Erik Ommedal

Kasserar:   Margret Sande

Sekretær:   Svein Helge Hovstad

Varafolk:

1. Kristian Mardal 2.Christen Henning Arnestad 3.Rolv Roger Mykland

Revisor:  Anne Britt Henden

Valnemnd: 

Kjell Heggdal, Elias Eimhjellen, Arve Aasebø