I tillegg til at vi får sjå den nyss påbygde fjøsen og høyre om Frode sine erfaringar, vil  Kjell Rune Vik frå Fiskå Mølle ha ein fagdel om fôring før og etter lamming. Det blir også litt om haldvurdering. Og som alltid på slike samlingar, reknar vi med det vert livleg prat og erfaringsutveksling mellom deltakarane. Det vert enkel servering.

Velkomne!!

Gloppen Sau og Geit