I Norge blir det delt ut 100 fat og 100 krus til dei som har beste slakteresultat. Av desse gjekk heile 48 av fata og 33 av krusa til medlemmar som leverte slakt til Nortura Førde.
Til Gloppen kom det 4 fat (10,9-10,7 kvalitetspoeng) og 6 krus (10,7-10,6 poeng):
Fat: Per og Anders Kandal, Lars Olav og Erling Vanberg, Astrid og Finn Hauge, Egil Fjellestad (ikkje med på biletet)
(Framme på biletet frå venstre: Erling Vanberg, Per Kandal, Finn Hauge.)
Krus:  (Bak på biletet frå venstre) Anne Britt Henden, Rune Gimmestad, Kjell Heggdal (og Ann Iren Elvebakk), Steinar Evebø,  Lars Myklebust, Atle Støyva.