I Norge blir det delt ut 100 fat og 100 krus til dei som har beste slakteresultat.

Til Gloppen kom det 7 fat (11,4-11,0 kvalitetspoeng) og 3 krus (10,9 poeng):
Fat: Aase og Jostein Sæther, Steinar Evebø, Erling og Jørn Vanberg, Astrid og Finn Hauge, Rune Gimmestad, Ann Iren Elvebakk/ Kjell Heggdal og Geir Kandal.
Krus:  Mardal Samdrift (Kjell Dan og Kristen Olav Mardal), John K. Ravnestad og Per Kandal.
(Bak på bilete: John K. Ravnestad, Kjell Heggdal, Rune Gimmestad, Per Kandal, Jostein Sæther og Kristen Olav Mardal. Sitjande framme: Steinar Evebø, Finn Hauge og Jørn Vanberg. Fotograf: Astrid Hauge)