Breim SG har hovudansvaret for møtet, men dette er eit fellesarrangement for Gloppen, Breim  og Jølster, og vi håpar på godt frammøte frå alle tre laga. Kle dåke med varme og høvelege klede til å vere i fjøsen. Forutan omvisinga, blir det kaffimat og ein fagdel ved Fjøssystemer som har levert innreiinga. Jostein Fuglestrand har bygd om geitefjøsen, kjøpt inn søyelam frå naboane og satsar no på sau. Det blir spennande å sjå nye løysingar og ny terknologi!! Vel møtt!