Etter 2 år med prøveprosjekt i samarbeid med Fylkesmannen, bestemde me i LSG å gå til innkjøp av eigne radiobjøller. Tilsaman er det bestillt og levert over 90 bjøller til Leikanger. 
Me er så klare me kan bli til beitesesongen 2012, og håpar me ikkje får inn mange alarmar som påviser rovvilt er på ferde igjen.

Oppdateringar vil koma etterkvart utover i beitesesongen.