Orientering og gjennomgang av ny sauekontroll ved Johannes Nedrebø, Nortura.

Erfaring og funksjonar ved bruk av Radiobjøller v/Knut Gunnar Ulvedal.

Enkel servering

Påmelding innan 22.03.2014

 

Stryn Sau og Geit v/Ola Skogli 913 34 293

Oldedalen Sau og Geit v/Linda Alsaker 913 39 419

Vikane Sau og Geit v/Oddbjørn Reme 976 82 197