Kåring av verlam i Stryn torsdag 2.oktober kl 10.  

O-indeks krav for kåring 115 for NKS-  110 for sjeviot.

Kåringsavgift kr. 130 pr.lam. Helst betalast kontant ved frammøte.

Servering av betasuppe, kaffi og kaker kl 12.

Møt opp med mange lam .

Velkomne.