Kurs (norskekadaverhunder.no)

Etter dei prisane vi har fått frå Norske Kadaverhunder, kostar eit slikt kurs for 8 ekvipasjer, 

Kr 24 600,- + køyring og overnatting i enkeltrom. 

SFSG tek sikte på å få skipa til eit slikt kurs i oktober, truleg helga 21-23.oktober. Før det vert bestemt kor kurset skal arrangerast, ønskjer vi å få kartlagt interessa for eit slikt kurs. Medlemar av sau og geit vil verte prioritert, då deltakar på arrangement i regi av sau og geit, i følgje lagslovene til NSG, skal vere medlem. 

Eigenandelen for kurset vert kr 1000,- pr ekvipasje.