Areana blir på Mo jordbruksskule begge dager. Køyrer ned før skulen, der ved sagbruket, og følger veien vidare mot sandtaket.


Prøva går på Nks, og kjem til å gå maks to ganger. Dommer blir Nils Edmund Stråmyr
Start tidspunkt kjem eg tilbake til. Det blir satt opp bålpanne som vi koker kaffi på til dei som vil ha. Blir enkel servering, mest truleg blir det tatt opp bestilling som blir servert i ei pause.


Påmelding til Roger Løvik, på sms: 95935589. Startkontigent blir satt til 350 kr og betalast inn på konto: 3705.24.63018. Merk med kor mange starter og namn.
Frist for påmelding: 26 september


Roger Løvik SYSG