For arbeidsåret 2022: 

Styret i SFSG har oppretta ein eigen e-post, styretsfsg@gmail.com

Leiar:

Ragnhild Sæle, Stranda 57, 6847 Vassenden, tlf. 41633342,  epost: ragnhild.saele@enivest.net

Nestleiar:

Erlend Brede Fossen, Følling 143, 6978 Viksdalen, epost: e_fossen@hotmail.com tlf. 99226575

   

Anne Inger Moen, Nordfjordvegen 4035, 6774 Nordfjordeid. epost: a-i-moen@online.no tlf. 99036448

Solgun Haugen, Lærdalsvegen 3460, 6888 Borgund, E-post:  solgunh@hotmail.com  tlf 971 57 788  (Sekretær)

Jo Risløv, Rislågvegen 95, 6893 Vik i Sogn, tlf 971 70 653, e-post: jo.rislov@gmail.com                             

 

       

   

 

1. vara: Egil Ove Helleland, Vik                 

2. vara: Margrethe Garlid, Stryn.  

3. vara: Per Kristian Eide, Sandane