I alt ble 278 embryo (ferdig befruktede egg) implantert i 140 norske sauer, hovedsakelig av rasen Norsk Kvit Sau. 194 av dem var av typen Svartfjes, mens henholdsvis 44 og 40 tilhørte rasene Texel og Charolais.

Bernt fikk lagt inn 50 svarfjesembryo i 25 NKS-søyer. Erfaringsmessig blir det levende lam av rundt halvparten av slike implanterte embryo, og etter at lammene ble født i andre halvdel av april, ser denne prognosen ut til å stemme sånn noen lunde. Bernt selv har vært heldig, og har fått 28 levendefødte svartfjeslam.

Embryoene ble satt inn i sauene på samme dag, og det første svarfjelammet på Hadland kom til verden 15. april. I disse dager spretter de rundt sine norske kvite mødre i fjøset på hjemme på gården, og til høsten blir det trolig også mulig for enkelte andre kolleger av sauebonden å få kjøpt værlam med helt nye blodslinjer.