Fagmøtet startet i fjøset hos Emil Herredsvela på Brusand, der Hå veraring hadde samlet alle de kåra værlamma, i alt rundt 25 dyr, som skal brukes i ringen i kommende parringssesong. I tillegg hadde ringen også bortimot 25 indeksværer til salgs.

Vurderte værlam
Kåringsansvarlig i Rogaland Sau og Geit og leder av avlsutvalget i fylket, Per Johan Lyse, deltok også på møtet, og sammen gikk man gjennom og så på noen av ringens kåralam før og etter klipping. Det ble diskutert kropp, hold, ull og bein, og med små variasjoner var både Lyse og forsamlingen enig i delpoengene som kåringsdommerne hadde gitt lamma på kåringsdagen 25. september.

Kaffe og teori på Bjelland
Del 2 av møtet foregikk ved Bjelland bedehus, hvor arrangørene lokket med "enkel servering". Sammen med kaffe, juice og saft, forsynte møtelyden seg av både wienerbrød og andre kaker.

Per Johan Lyse hadde forberedt en teoretisk gjennomgang av hva man burde legge vekt på når man nå skal ut og skaffe seg vær eller værlam. På grunn av teknisk svikt måtte han imidlertid improvisere litt i forhold til framførelsen, men budskapene fikk Lyse likevel godt fram.

Unngå ukåra værlam
Selv om man selvsagt kan være heldig, frarådde utvalgslederen de tilstedeværende å kjøpe ukåra lam. Da vet man ingenting im dyrets herkomst eller arveegenskaper. Ellers var det ulike fordeler med de resterende alternativene; kåra lam, indeksvær, elitevær eller semin. Etter innlegget ble det åpnet for spørsmål og kommentarer av ulike slag, og Per Johan Lyse svarte så godt det lot seg gjøre.

Vanskelig å nå bruksbesetningene
Selv hadde både han og arrangørene vært spent på hvem som ville møte opp på et slikt møte. Både Avlsutvalget, veraringen og lokallaget har jo som oppgave å spre avlsmaterialet og kunnskapene omkring dem. Men også på dette møtet viste det seg at det stort sett møtte ringmedlemmer, og at flertallet av bruksbesetningene er litt vanskelige å nå med informasjonen.