I perioden februar – august/september 2012 skal vi følgje sauene frå innefôringa til
utslepp på innmarksbeite om våren til dei er tilbake frå utmarsbeite. Diskusjon og
utveksling mellom kursdeltakarane blir ein viktig del av kurset.

Kursopplegg
I perioden februar – august/september 2012 skal vi følgje sauene frå innefôringa til
utslepp på innmarksbeite om våren til dei er tilbake frå utmarsbeite. Diskusjon og
utveksling mellom kursdeltakarane blir ein viktig del av kurset.

Beitekvalitet er hovudtema
Kvifor bruk av beite, næringsbehov, gjødsling og kalking, fôrkostnadar, fornying av
beite, jordarbeiding, frøval og ugraskamp, giftige beiteplanter, vedlikehald av varige
beite, ulike tilskotsordningar m.m.

3 samlingar
Kurset går over 3 samlingar i løpet av sesongen

Se hele invitasjonen her