Kåringsansvarlig i Rogaland, Per Johan Lyse, er med oss, og Hå veraring v/Leif Matnisdal har oversikten over værer lokalt.
Oppmøte i fjøset hos Emil Herredsvela, Fuglestadvn. 360, Brusand, for å se på ulike værlam og indeksværer. Etterpå forflytter vi oss til Bjelland bedehus for å fortsette møtet. Møtet er åpent for alle interesserte. Enkel servering!