- Det er første gang i nyere tid at den hissige fotråtevarianten er påvist utenfor Rogaland. Situasjonen i Aust-Agder er uavklart, men bekymringsfull, sier Synnøve Vatn. Værringen for NKS-sau i fylket er direkte involvert. Den andre ringen, for spælsau, har noen felles medlemmer med den første. Derfor er det snakk om mange kontakter. Vi vet også at besetninger i Rogaland har vært over i Setesdal og hentet sau som har kommet ned på feil side.
- Det er høyrisikoadferd å hente hjem sauer herfra nå, sier Vatn, som anmoder om at eventuelle flere gjenfunne dyr sendes rett til slakt uten å være innom fjøset eller beitet hjemme i Rogaland.

For bønder som allerede har vært og hentet sau som har kommet ned til Aust-Agder etter heiabeite, anbefaler Synnøve Vatn å gjøre følgende:

  • Undersøk sauen.
  • Finner du ingenting, isoler sauen og send den til slakt så fort som mulig, og fotbad resten av flokken (evt. de dyra som kan ha vært i kontakt med denne).
  • Finner du mistenkelige symptomer, må du ta kontakt med Friske føtter eller dyrlegen din og få dyret undersøkt og prøvetatt så raskt som mulig. Da skal det ikke fotbades, da dette vil kunne hindre muligheten for å oppdage smitte som så kan gi sjukdom på et senere tidspunkt.

Det planlegges nå å undersøke alle de rundt 250 sauebesetninger i Aust-Agder i uke 46, for raskt å få oversikt over situasjonen der. Et korps av trenede ”snuere” fra Rogaland og Agder-fylkene står klar til å gjøre jobben under Synnøve Vatns og Bjørn Høylands ledelse.

Har du hentet hjem heieasauer fra Aust-Agder, må du sjekke klauvene nøye.