Kurset starter hos Martin Siqveland på Elgane onsdag 20. juni 2012, og går over 8 uker.
Pris: kr. 1000,- pr. deltaker.
Påmelding til Glenn Tore Risa, tlf. 415 32 671 eller på e-post: gle-ris@online.no innen 15. juni 2010.