Tevlingen vil foregå hos Emil Herredsvela, Fuglestadveien 350 på Brusand, og dommer blir Arvid Årdal.
Arrangementet er en slags avslutning på sommerens gjeterhundkurs, der særlig de nye førerne og deres hunder kan få prøvd seg i sin første ordentlige konkurranse.

Påmelding til Arvid Årdal, tlf. 911 52 104 (SMS) innen mandag 6. august 2018.