Arrangementet starter kl. 10.00, og det blir konkurrert i klasse 1 og klasse 2.
Dommer: Kjell Helland

Påmelding til Arvid Årdal, tlf. 911 52 104 (SMS) innen 1. november 2018.