Hå gjeterhundnemd inviterer til tevling

Torsdag 30 juni kl 16.00.

Klasse 2 og klasse 1. 

Dommergjennomgang 15.45 før vi begynner med klasse 2. 

Dommer : Arvid Årdal

300kr pr hund (vipps #735043) Betales før start.

Adr: Ånestadvegen 276, Varhaug, sjå Steinar Kartavold.

Påmelding til Inger Helen Grødem, tlf 99361036