Skrivet omhandler lagets aktivitet gjennom våren og sommeren 2017, og minner også om sentrale arrangementer som vil finne sted til høsten. 
Blant de første ting som skal skje er vårmøtet lørdag 4. mars og ullinnsamlingen lørdag 11. mars.

Les hele skrivet HER