Skrivet omtaler lagets aktiviteter fra og med kåringsdagen til og med årsmøtet i januar. I tillegg bringer vi lista over treningstider og -steder i gjeterhundnemndas regi.

Les hele skrivet her