Skrivet tar i første rekke for seg  lagets aktiviteter i første halvår 2016, men nevner også noe av det som vil skje til høsten. Her kan du lese om alt fra ullinnsamlingsdag og vårmøte til grillkveld, busstur og gjeterhundaktiviteter.

Medlemsskrivet ligger under "Medlemsskriv" i menyen til venstre, men kan også leses her.