Skrivet omhandler høstens aktiviteter i laget.

Les skrivet her

eller gå inn på "medlemsskriv i menyen til venstre