Av innholdet kan nevnes:

Ny ungdomsgruppe
ulldag
VÅRMØTET
grillkveld
kåring
kurs i saueklipping og heimeslakting
Sauabingo
og julemøte med riskrem.

LES medlemsskrivet her