1. Lammetilskottet økes med 15 kroner per dyr, og flyttes til en annen økonomisk pott, slik at det ikke kommer på toppen av dyretilskottet, og derfor blir borte for de største saueholderne fordi maksbeløpet overskrides.
  2. Utmarksbeitetilskottet økes med 70 kroner pr. dyr.
  3. Tilskottet til organisert beitebruk økes kraftig, slik at det for eksempel for Rogalands vedkommende vil resultere i kr. 50,- per dyr. Begrunnelsen er økte kostnader til arealleie og tilsyn/sanking.
  4. Saueholdere i oppstartfasen bør få tilskott på åringene første året.
  5. Tilskottet til ferieavløsning økes med 25 prosent.