I avtalen ligger 580 millioner kroner i økte målpriser og 500 millioner kroner i økt budsjettstøtte. Resten kommer i form av ledige midler og endret verdi av jordbruksfradraget. Avtalen gir grunnlag for en inntektsvekst på ca 31.000 kroner per årsverk i jordbruket.

KLIKK HER for å hente opp en sammenstilling av resultatet og tall for næringas krav og statens tilbud på de områdene som vedrører småfenæringa.