Kursdagen var første fase i det å lære heimeslakting. Denne gangen var det Nortura-slakteren som foretok avliving, flåing og utvomming av de tre dyra som skulle slaktes, mens deltakerne stod som sild i tønne rundt, og merket seg detaljene etter hvert som Espedal viste og forklarte. Spesielt fokuserte han på dyrevelferden i forbindelse med avlivingen, samt god hygiene i den videre prosessen.

Med seg til kurset hadde Espedal også boltepistoler, kniver og bryner for salg, og flere av deltakerne benyttet anledningen til å skaffe seg eget utstyr. Neste høst vil nemlig kurset fortsette, og da vil en del av kursdeltakerne selv få slakte sine egne sauer eller lam.

Espedal har holdt mange gratiskurs i heimeslakting rundt om i distriktet, og begrunner det med at han selv liker å komme ut blandt produsentene og kunne formidle sine kunnskaper. Samtidig synes også hans arbeidsgiver det er kjekt at bøndene vet hva det er snakk om, og i det minste selv kan stå for nødslakt og utnytting av dyret om uhellet skulle være ute. Nortura spanderte også grillmat under arrangementet, samt et lam for demonstrasjon av grovstykking, der de ulike delene etter hvert ble loddet ut blant deltakerne.