Vårens informasjonsbrev blir i disse dager distribuert til våre medlemmer. Skrivet omhandler lagets planlagte aktiviteter fra mars 2013 og ut året.

Av innholdet kan nevnes:
Ny ungdomsgruppe, ulldag, VÅRMØTET, grillkveld, kåring, kurs i saueklipping og heimeslakting, Sauabingo og julemøte med riskrem.

Les hele medlemsskrivet her
eller se under "medlemsskriv" i menyen til venstre.