Ove Holmås ble gjenoppnevnt som 1. vara/personlig vara for leder i Avlsrådet for sau.Næringas øvrige kandidater m/vara til Avlsrådet vil ikke være klare før avlsregionene har hatt sine valg.