Det er planen å ta inn 3 nye dommaraspirantar.

Forslag skal gå til Per Johan Lyse, tlf. 47036006/52779960 eller epost pejl@online.no.
Frist for å koma med forslag er 3. juni 2012.