I sakens anledning har fylkeslaget også planlagt en tur/ekskursjon med overnatting til Setesdal helga 17.-19. mars 2017.
Sør-Jæren Sau og Geit ber om at medlemmer som er interessert i å være med i en slik gruppe, tar kontakt med

Kurt Herredsvela, tlf. 975 86 027
eller Hanne-Elise Lindal, tlf. 415 67 044
innen 1. februar 2017.