Laget inviterer også i år sine medlemmer og deres familier med store og små til grillkveld ved Bjelland bedehus. Laget holder griller og Prima Jæren sørger for grillmaten. Selv må medlemmene ta med seg kaffe, campingstoler, kopper og myggspray. Det blir også anledning til å kjøpe mineralvann på stedet. Av programmet for øvrig kan nevnes tipping av vekt på småfe, samt utlodning med fine gevinster.