• Servering av riskrem og småkaker
  • Informasjon fra laget
  • Produsentkontakt for storfe og lam hos Prima Jæren, Leif Håkon Korsbø, vil snakke om «Økonomi og praktisk sauedrift».

Alle er hjertelig velkomne!