Ordningen administreres av Rolf Willy Fuglestad, tlf. 991 58 080.