Jon Olav Husabø fra Sogn tar for seg «Den gode sauen».
Husabø gikk fra direktørjobb i Nortura til heltidsbonde på sau, med 500 lammeslakt i året. 

Arvid Reiersen fra Mattilsynet svarer på spørsmålet:
«En inspeksjon midt i lamminga, er det mulig?»

Praktiserende veterinær Atle Domke vil snakke rundt temaet
«Virkeligheten hos bonden, og hva er velferd?»

Det blir servert middag under møtet, og alle er hjertelig velkomne!