I tillegg har Felleskjøpet gode tilbud denne dagen, blant annet på spøna/spon og varer/hjelpemidler til lamminga.
Laget håper på en trivelig "ulldag" med godt sauadrøs. Vi serverer kaffe og noe å bite i.
Vel møtt!