Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 24. januar 2017. Årsmelding og sakspapirer sendes ut i god tid før møtet. Du kan også lese sakspapirene og årsmeldingen her.

Middag og dessert.

Styret