I sakens anledning trenger styret at noen i medlemsmassen blir med oss i arrangementskomiteen. Interesserte bes ta kontakt med Elin Fuglestad, tlf. 47 66 36 13 så snart som mulig. Det samme gjelder om noen har gode ideer til underholdning eller andre innslag.